Obce MAS Bodrog

V súčasnosti má Miestna akčná skupina BODROG, o. z. 27 členov, z ktorých 11 členov je zo záujmovej skupiny verejného sektora, 5 členov zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a zo zvyšných 11 členov patrí do záujmovej skupiny občianskeho sektora .