Činnosť

Hlavným cieľom MAS BODROG, o. z. je koncepčné, globálne rozvíjanie územia v rôznych oblastiach, ktorými sú napríklad oblasť občianskeho života, skvalitňovania podmienok pre život miestnych obyvateľov, rozvoja dopravnej, technickej, občianskej a inštitucionálnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, podpory malého podnikania a poľnohospodárstva, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky, propagácie a prezentácie územia.

V súlade s  predstavami a víziami budúceho vývoja územia vzniklo občianske združenie Miestna akčná skupina BODROG,o.z... Vytvorenie MAS BODROG, o. z. prebehlo v septembri roku 2014 v obci Malý Kamenec. Stanovy MAS BODROG, o. z. boli zaregistrované 08. 10. 2014 na Ministerstva vnútra SR.

Vízia MAS BODROG, o. z.:
- zachované unikátne prírodné prostredie, ktoré je raritou nielen na Slovensku ale aj v Európe,
- atraktívne, pokojné ničím neznečisťované prostredie, ktoré ponúka obyvateľom vysokú životnú úroveň,
- kvalitná základná verejná infraštruktúra, ktorá spolu so službami na vysokej úrovni slúži pre spokojný život obyvateľov,
- fungujúca podnikateľská oblasť, poľnohospodárstvo a cestovný ruch, ktoré ponúkajú obyvateľom pracovné príležitosti blízko domova,
- silné sociálne zázemie a množstvo príležitostí na trávenie voľného času,
- hrdí občania na zachovanú bohatú históriu územia, ľudové tradície, folklór a kultúrne dedičstvo ich predkov.
MAS BODROG, o. z. sa bude snažiť premeniť svoju víziu na skutočnosť, využitím všetkých možných finančných zdrojov.