Obce MAS Bodrog

Malý Kamenec

Malý Kamenec

Obec Malý Kamenec sa nachádza v okrese Trebišov, v kraji Košice, v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Z geografického hľadiska obec patrí do krajinnej jednotky Medzibodrožie, ktoré sa nachádza medzi riekami Tisa, Latorica a Bodrog. Na území obce Malý Kamenec sa nachádza : neoklasicistický reformovaný kostol z roku 1903 – 1904, ktorý je v zozname pamätihodností obce, obecný dom tradícií zariadený v archaickom sedliackom dome - v správe obce, ktorý poskytuje rad služieb pre verejnosť a je tu umiestnená miestna etnografická expozícia, vínne pivnice v areáli kameňolomu pod Tarbuckou.

Je to vinohradnícka obec.

Lokálny erb sa vyskytuje v písomnostiach len od zrušenia nevoľníctva koncom 13. storočia čo jednoznačne indikuje jeho pôvod z tejto doby.

Stránka obce: http://www.malykamenec.sk/

Obec Malý Kamenec
Obec Malý Kamenec
Obec Malý Kamenec
Obec Malý Kamenec
Obec Malý Kamenec

V súčasnosti má Miestna akčná skupina BODROG, o. z. 27 členov, z ktorých 11 členov je zo záujmovej skupiny verejného sektora, 5 členov zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a zo zvyšných 11 členov patrí do záujmovej skupiny občianskeho sektora .