Obce MAS Bodrog

Klin nad Bodrogom

Klin nad Bodrogom

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej štvrtiny 14. storočia. V písomnosti z roku 1322 sa spomína „castrum Budrugzef“. Tento hrad akiste stál na brehu Bodroga.

V stredoveku sa dedina uvádzala v tvare Zugh, Zewgh, v minulom storočí Bodrog – Szöod, od roku 1950 Klin nad Bodrogom.

O počte obyvateľov v Kline máme údaje z druhej polovice 19. storočia. V roku 1869 tam žilo 210 ľudí, na rozhraní storočí (rok 1900) už 281 obyvateľov v 34 domoch.

Obyvatelia tejto oblasti sa už od praveku zaoberali obrábaním pôdy, chovom dobytka, lovom zveri a rybolovom.

Stránka obce: http://www.klinnadbodrogom.sk/

Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom
Obec Klin nad Bodrogom

V súčasnosti má Miestna akčná skupina BODROG, o. z. 27 členov, z ktorých 11 členov je zo záujmovej skupiny verejného sektora, 5 členov zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a zo zvyšných 11 členov patrí do záujmovej skupiny občianskeho sektora .