Obce MAS Bodrog

Malý Horeš

Malý Horeš

Obec doložená v roku 1214 ako Gures, Gyures, Gyueres, z roku 1254 ako Garus, z roku 1403 ako Kysgeres, z roku 1927 ako Malý Gýreš, z roku 1948 ako Malý Horeš, maďarsky Kisgéres. Malý Horeš patrí medzi starobylé vinohradnícke obce Horného Medzibodrožia.

Kultúrno – historické pamiatky

  • reformovaný historický kostol z roku 1795
  • malohorešské vinné pivnice – najväčší komplex pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, nachádzajú sa mimo zastavenej časti obce, v agátovom háji, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí. Obec je pyšná na svoje kultúrne tradície, ktoré sa snaží uchovať organizovaním kultúrnych slávností a podujatí, ako aj podporou činnosti kultúrnych jednotiek, ako je knižnica, ženský spevácky zbor "Borcsák" a citarový súbor "Szőlőfürt". Amfiteáter v priestoroch vínnych pivníc je dejiskom množstva vystúpení, najmä pri príležitosti pravidelných akcií "Deň otvorených pivníc" a "Medzibodrožský kultúrny festiva

Stránka obce: http://www.malyhores.sk/

Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš

V súčasnosti má Miestna akčná skupina BODROG, o. z. 27 členov, z ktorých 11 členov je zo záujmovej skupiny verejného sektora, 5 členov zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a zo zvyšných 11 členov patrí do záujmovej skupiny občianskeho sektora .